Кыз кандай болу керек реферат

Тусау кескенде койылатын заттар кыз балага айна тарак сырга т.б ербалдарга доп камшы акша.